Trang chủ Chuyên mục tin tức Tin hoạt động

Hội nghị thẩm định kết quả rà soát xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2018
(Ngày đăng :14/05/2019 9:01:35 SA)


(laichau.gov.vn)

Thực hiện Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg ngày 15/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về về ban hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020;

Tỉnh Lai Châu đã ban hành văn bản số 423/UBND-KTN ngày 26/3/2019 Hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg ngày 15/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ giúp UBND các huyện đã thực hiện việc rà soát xã, thôn hoàn thành Chương trình 135 năm 2018.

Để thẩm định số liệu và thống nhất một số nội dung liên quan đến kết quả rà soát xã, thôn hoàn thành Chương trình 135 năm 2018 trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đúng quy định, tránh sai sót. Ngày 13 tháng 5 năm 2019 Ban Dân tộc tổ chức cuộc họp thẩm định số liệu của các huyện để tổng hợp, báo cáo kết quả trình UBND tỉnh báo cáo Ủy ban Dân tộc. Dự hội nghị có đại diện các sở, ngành liên quan và lãnh đạo UBND cùng phòng Dân tộc các huyện.

Tin liên quan

Cử đại biểu người có uy tín đi giao lưu, học tập trao đổi kinh nghiệm theo Tiểu dự án 1, dự án 10 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi(25/04/2023 8:36:05 SA)

Cử đoàn đại biểu đi tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm thuộc tiểu dự án 1, Dự án 9 Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Lai Châu năm 2023(25/04/2023 8:40:42 SA)

Ban Dân tộc gặp mặt Đoàn đại biểu người có uy tín huyện Nậm nhùn(20/04/2023 3:24:43 CH)

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của Ban Dân tộc.(06/04/2023 11:01:21 SA)

Kế hoạch tuyên truyền công tác Cải cách hành chính năm 2023(06/04/2023 11:10:22 SA)

Tin mới nhất

Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 (28/04/2023 11:15:31 SA)

Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023(28/04/2023 11:13:48 SA)

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 (28/04/2023 11:11:34 SA)

Cử đoàn đại biểu đi tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm thuộc tiểu dự án 1, Dự án 9 Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Lai Châu năm 2023(25/04/2023 8:40:42 SA)

Cử đại biểu người có uy tín đi giao lưu, học tập trao đổi kinh nghiệm theo Tiểu dự án 1, dự án 10 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi(25/04/2023 8:36:05 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - BAN DÂN TỘC
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Đức Thuận - Phó Trưởng Ban
Điện thoại: 02133.876.426
Địa chỉ: Tầng 5 nhà C, khu Hành chính - Chính trị tỉnh.
email: bandantoc-laichau@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này