Trang chủ Giới thiệu chung Chuyên mục tin tức

Ban Dân tộc
(Ngày đăng :06/10/2014 9:34:24 SA)

(laichau.gov.vn) GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BAN DÂN TỘC TỈNH LAI CHÂU.

Ngày 17/3/2003, cơ quan làm công tác Dân tộc của tỉnh Lai Châu (cũ) chính thức được thành lập với chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo trong phạm vi toàn tỉnh.

Đến ngày 01/ 01/ 2004 thực hiện Nghị quyết số 22 của kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XI, tỉnh Lai Châu (mới) được chia tách và thành lập. Cùng ngày cơ quan làm công tác Dân tộc của tỉnh Lai Châu (mới) được thành lập theo quyết định số 01/QĐ-UB của UBND tỉnh Lai Châu về việc thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Lai Châu. Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu được chia tách và thành lập từ Ban Dân tộc của tỉnh Lai Châu (cũ).

Để đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi của công tác dân tộc và tôn giáo trên địa bàn tỉnh, ngày 7/5/2004 UBND lâm thời tỉnh Lai Châu ra Quyết định số 30/QĐ-UB quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Dân tộc. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Dân tộc tỉnh gồm: Lãnh đạo Ban (1 Trưởng Ban và 2 Phó Ban) và các phòng chuyên môn gồm: Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp và Phòng Chính sách dân tộc.

Sau khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn bàn giao nhiệm vụ công tác định canh định cư cho Uỷ ban Dân tộc miền núi, đến tháng 5 năm 2005 UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành quyết định giải thể Chi cục Định canh định cư thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và thành lập phòng Định canh Định cư thuộc Ban Dân  tộc, đồng thời sáp nhập nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước về định canh định cư về Ban Dân tộc tỉnh.
           Ngày 23/3/2006 UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành quyết định số 26/QĐ-UBND để bổ sung chức năng nhiệm vụ và thành lập các phòng chuyên môn thuộc Ban Dân tộc. Theo quyết định này, kể từ tháng 3 năm 2006 Cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Dân tộc tỉnh tỉnh Lai Châu gồm: Lãnh đạo Ban (1 Trưởng Ban và 2 Phó Ban) và 4 phòng chuyên môn gồm: Văn phòng; phòng Chính sách Dân tộc và Tôn giáo; phòng Định canh định cư; phòng Thanh tra Tuyên truyền.
         Từ khi được thành lập, cơ quan công tác dân tộc tỉnh Lai Châu luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương đã có những chủ trương, chính sách ưu tiên cho đồng bào các dân tộc miền núi. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp của các cấp, các ngành, các đoàn thể trong tỉnh công tác dân tộc đã cố gắng khắc phục khó khăn cùng đồng bào các dân tộc nỗ lực vươn lên góp phần làm cho đời sống của nhân dân từng bước được ổn định.

          Đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc từ tỉnh đến các huyện, thị, xã, phường dần được kiện toàn đầy đủ và đi vào hoạt động có hiệu quảvới 6/6 huyện thị có phòng Dân tộc và 94/94 xã phường thị  trấn có cán bộ kiêm nhiệm làm  công tác Dân tộc. Cơ quan công tác dân tộc từ tỉnh đến cơ sở đã tham mưu đắc lực và có hiệu quả cho chính quyền các cấp trong việc quản lý nhà nước trong lĩnh vực dân tộc tôn giáo và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

          Tháng 2 năm 2008, thực hiện Nghị định số 13 và 14 của Chính phủ, nhiệm vụ công tác Tôn giáo được Ban Dân  tộc bàn giao cho Sở Nội vụ thực  hiện. Hệ  thống cơ quan công tác dân tộc cấp huyện (các phòng Dân  tộc huyện thị) được giải thể.

 

Tháng 2 năm 2012, Chính phủ ban hành Nghị định số 12/2012/NĐ-CP Về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2008/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Sau đó Ủy ban Dân tộc và Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 04/2012/TTLT-UBDT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

Ngày 23 tháng 3 năm 2011, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu. Quyết định này thay thế cho các quyết định trước đây có liên quan đến tổ chức bộ máy của Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu.

Ban đầu (tháng 01/2004) với 4 cán bộ nhân  viên được điều động từ Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu (cũ) chuyển sang. Đến nay (tháng 12 năm 2012) Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu  đã được xây dựng và phát triển với đội ngũ cán bộ gồm 25 cán bộ, công chức, viên chức. Cơ cấu tổ chức bộ máy hiện đã được ổn định với Lãnh đạo Ban (1 Trưởng Ban và 2 Phó trưởng ban) cùng với 4 phòng chuyên môn gồm: Văn phòng; phòng Chính sách Dân tộc; phòng Kế hoạch và Thanh tra ban.

Tin liên quan

Danh bạ điện thoại cán bộ, công chức hệ thống cơ quan công tác dân tộc tỉnh Lai Châu (Cập nhật đến 25/10/2022)(06/10/2014 9:41:55 SA)

Chức năng và nhiệm vụ(06/10/2014 9:38:09 SA)

Ban Dân tộc(06/10/2014 9:34:24 SA)

Tin mới nhất

Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 (28/04/2023 11:15:31 SA)

Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023(28/04/2023 11:13:48 SA)

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 (28/04/2023 11:11:34 SA)

Cử đoàn đại biểu đi tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm thuộc tiểu dự án 1, Dự án 9 Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Lai Châu năm 2023(25/04/2023 8:40:42 SA)

Cử đại biểu người có uy tín đi giao lưu, học tập trao đổi kinh nghiệm theo Tiểu dự án 1, dự án 10 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi(25/04/2023 8:36:05 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - BAN DÂN TỘC
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Đức Thuận - Phó Trưởng Ban
Điện thoại: 02133.876.426
Địa chỉ: Tầng 5 nhà C, khu Hành chính - Chính trị tỉnh.
email: bandantoc-laichau@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này