Trang chủ Chuyên mục tin tức

Triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022
(Ngày đăng :21/04/2022 4:43:29 CH)


Công chức Ban Dân tộc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
(laichau.gov.vn)

Ngày 16/12/2021, Ban Dân tộc ban hành kế hoạch số 740/KH-BDT về cải cách hành chính năm 2022, với mục đích để đảm bảo tổ chức triển khai có hiệu quả, đồng bộ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 20/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Xây dựng nền hành chính phục vụ, dân chủ, hiện đại, kỷ cương, công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình; xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, phân định rõ trách nhiệm của các phòng thuộc Ban; xây dựng đội ngũ công chức có đủ phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm tận tụy phục vụ Nhân dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế; thủ tục hành chính đơn giản, nhanh gọn, nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Cải cách hành chính của cơ quan Ban Dân tộc thực hiện trên cơ sở 6 nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, đó là: (1) Cải cách thể chế; (2) Cải cách thủ tục hành chính; (3) Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; (4) Cải cách chế độ công vụ; (5) Cải cách tài chính công; (6) Xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số.

Trọng tâm cải cách hành chính của năm 2022 là: Cải cách thể chế, trong đó tập trung nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; xây dựng đội ngũ công chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số.

Tin liên quan

Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông - Nguyễn Mạnh Hùng nói về "Sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số" (09/03/2023 10:37:10 SA)

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cùng đoàn công tác đến làm việc với tỉnh Lai Châu (24/06/2022 9:25:03 CH)

Tuyên truyền công tác Cải cách Hành chính Nhà nước năm 2022(22/04/2022 3:46:47 CH)

Triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022(21/04/2022 4:43:02 CH)

KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP GIỮA Ban Dân tộc và BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu(31/03/2022 10:18:13 SA)

Tin mới nhất

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 (28/04/2023 11:11:34 SA)

Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023(28/04/2023 11:13:48 SA)

Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 (28/04/2023 11:15:31 SA)

Cử đại biểu người có uy tín đi giao lưu, học tập trao đổi kinh nghiệm theo Tiểu dự án 1, dự án 10 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi(25/04/2023 8:36:05 SA)

Cử đoàn đại biểu đi tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm thuộc tiểu dự án 1, Dự án 9 Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Lai Châu năm 2023(25/04/2023 8:40:42 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - BAN DÂN TỘC
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Đức Thuận - Phó Trưởng Ban
Điện thoại: 02133.876.426
Địa chỉ: Tầng 5 nhà C, khu Hành chính - Chính trị tỉnh.
email: bandantoc-laichau@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này