Trang chủ Chuyên mục tin tức CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023
(Ngày đăng :28/04/2023 12:00:00 SA)

(laichau.gov.vn)

Nhằm đánh giá thực trạng và hiệu quả thi hành pháp luật trong lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn Lai Châu, kịp thời đôn đốc, tổ chức thực hiện có hiệu quả quy định của pháp luật về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực dân tộc. Thông qua công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, phát hiện những khó khăn, vướng mắc, mâu thuẫn, chồng chéo của các văn bản quy phạm pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện. Từ đó kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực dân tộc.

Ngày 13/01/2023, Ban Dân tộc ban hành Kế hoạch số 25/KH-BDT về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023. Theo đó, thực hiện: Phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Lĩnh vực theo dõi thi hành pháp luật đối với lĩnh vực trọng tâm: Việc thi hành pháp luật về hành chính công vụ trong cơ quan công tác dân tộc; Việc thi hành pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng trong thực hiện chính sách dân tộc; Việc thi hành pháp luật về quản lý nguồn đầu tư xây dựng cơ bản, nguồn sự nghiệp thực hiện chính sách dân tộc trong Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật: Tiếp nhận và xử lý thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật Tiếp nhận, thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật từ báo cáo của các cơ quan nhà nước, thông qua các thông tin được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin do tổ chức, cá nhân cung cấp. Tiến hành xử lý thông tin theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý theo quy định; Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật, căn cứ vào lĩnh vực trọng tâm của ngành và điều kiện thực tiễn tình hình thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý của ngành đang có nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập hoặc đối với với những vấn đề nóng, nổi cộm, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật.

Nội dung chi tiết của Kế hoạch tại đây: Ke hoach kem theo

Tin liên quan

Tổ chức Hội thi tìm hiểu cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2023(22/06/2023 9:20:23 SA)

Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 (28/04/2023 11:15:31 SA)

Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023(28/04/2023 11:13:48 SA)

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 (28/04/2023 11:11:34 SA)

Tin mới nhất

Triển khai Thông tư Số: 43/2023/TT-BTC ngày 27 tháng 6 năm 2023 của Bộ Tài chính(14/09/2023 11:23:09 SA)

Thực hiện chính sách, Thủ tục hành chính đối với người có uy tín trên địa bàn tỉnh Lai Châu(23/08/2023 4:13:46 CH)

tập huấn Tiểu dự án 2, Dự án 9 thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Lai Châu năm 2023(10/08/2023 10:14:32 SA)

Chiến dịch “Tháng hành động tuyên truyền về nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến”(19/07/2023 4:29:31 CH)

Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023(12/07/2023 9:15:51 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - BAN DÂN TỘC
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Đức Thuận - Phó Trưởng Ban
Điện thoại: 02133.876.426
Địa chỉ: Tầng 5 nhà C, khu Hành chính - Chính trị tỉnh.
email: bandantoc-laichau@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này