Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 69/KH-BDT Tuyên truyền công tác Cải cách Hành chính năm 2021 2 22/02/2021
2 02/TB-BDT Lịch tiếp công dân năm 2021 7 04/01/2021
3 1813/QĐ-UBND Đưa ra khỏi danh sách; công nhận bổ sung, thay thế danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021 - 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 42 22/12/2020
4 1492/QĐ-UBND Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của Ban dân tộc tỉnh Lai Châu 14 15/10/2020
5 787/KH-BDT Cải cách Hành chính năm 2021 1 30/09/2020
6 100/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh lai Châu giai đoạn 2019 - 2023. 205 06/02/2020
7 32/KH-BDT Triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020 7 03/02/2020
8 24/TB-BDT Lịch tiếp công dân năm 2020 14 13/01/2020
9 13/KH-BDT Tuyên truyền công tác Cải cách hành chính năm 2020 2 06/01/2020
10 2889/HD-UBND Hướng dẫn: Thực hiện một số nội dung thuộc Đề án Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc Lự, Si La trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017 - 2025. 132 12/12/2019
11 88/2019/QH14 Phê duyệt đề án tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 64 18/11/2019
12 22/QĐ-BDT Phân công nhiệm vụ của Trưởng ban và các Phó trưởng ban 60 14/01/2019
13 1171/QĐ-UBND Ban hành Quy định về thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lai Châu 395 27/09/2018
14 408/BDT-KHTH Tham quan, học tập kinh nghiệm thuộc Đề án "Phát triển kinh tế, xã hội vùng các dân tộc Mảng, La Hủ, Cống" năm 2018 68 12/09/2018
15 387/BDT-KHTH Kiểm tra việc mở lớp tập huấn cho người dân và tình hình thực đề án " phát triển kinh tế- xã hội vùng cac dân tộc Mảng, La Hủ, Cống" năm 2018 49 28/08/2018
156 Người đang Online
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - BAN DÂN TỘC
Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này

Chịu trách nhiệm: Lò Thị Vương - Phó Trưởng Ban
Điện thoại: 02133.876.426
Địa chỉ: Tầng 5 nhà C, khu Hành chính - Chính trị tỉnh.
email: bandantoc-laichau@chinhphu.vn