BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA BAN DÂN TỘC

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BAN DÂN TỘC TỈNH LAI CHÂU.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - BAN DÂN TỘC
Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này

Chịu trách nhiệm: Nguyễn Đức Thuận - Phó Trưởng Ban
Điện thoại: 02133.876.426
Địa chỉ: Tầng 5 nhà C, khu Hành chính - Chính trị tỉnh.
email: bandantoc-laichau@chinhphu.vn