Thực hiện chính sách đối với người có uy tín, chiều ngày 06/5/2019 tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lai Châu, Đ/c Hoàng Bình nhưỡng, Phó trưởng Ban Dân tộc cùng đại diện các phòng chuyên môn thuộc Ban đã tổ chức thăm và động viên người uy tín đang điều trị nội trú.

Tại cuộc gặp gỡ này, Đ/c  Hoàng Bình nhưỡng, Phó trưởng Ban Dân tộc đã động viên ông Lò Văn Sơn, là người có uy tín của bản Nậm Cầy, xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn, cố gắng điều trị bệnh. Đồng thời trao suất quà trị giá 1,5 triệu đồng cho ông Sơn và mong muốn, sau khi khỏi bệnh ông Sơn tiếp tục phát huy tốt vai trò của người uy tín trong cộng đồng dân cư.

Sáng ngày 19/4/2019 Ban Dân tộc phối hợp với trường Đại học khoa học - Đại học Thái nguyên tổ chức Hội thảo về "Những vấn đề cơ bản, cấp bách trong bảo tồn và phát triển các dân tộc thiểu số rất ít người (TSRIN) ở khu vực miền núi phía bắc thực trạng và những vấn đề đặt ra với hệ thống chính sách''.

Dự Hội nghị còn có đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đại diện Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai; thành viên đoàn nghiên cứu đề tài; đại diện các dân tộc TSRIN trên địa bàn tỉnh cùng Lãnh đạo, chuyên viên các phòng chuyên môn thuộc Ban Dân tộc.

           Tại Hội thảo này, các đại biểu được nghiên cứu về thực trạng, những vấn đề cấp bách vùng DTTSRIN; thảo luận tìm giải pháp, đưa ra các khuyến nghị trong việc điều chỉnh, bổ sung, làm mới, thay đổi, tăng hiệu quả thiết thực trong việc xây dựng các chính sách vùng DTTSRIN trong những năm tới như:

          - Cần phải có quá trình đánh giá chính sách một cách khách quan, đầy đủ, chính sác, những rào cản, trở ngại trong quá trình thực thi chính sách.

          - Các yếu tố tâm lý, văn hóa, địa bàn cư trú.

          - Nguồn lực thực hiện, đa dạng hóa các phương thức huy động nguồn lực.

          - Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, chính sách dân tộc từ tỉnh đến cơ sở.

          - Chăm lo xây dựng và giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống.

          - Đảm bảo dân chủ, công khai khi thực hiện chính sách.

          - Thiết lập quy tình giám sát chính sách.

          - Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng nhận thức vai trò người uy tín./.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - BAN DÂN TỘC
Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này

Chịu trách nhiệm: Lò Thị Vương - Phó Trưởng Ban
Điện thoại: 02133.876.426
Địa chỉ: Tầng 5 nhà C, khu Hành chính - Chính trị tỉnh.
email: bandantoc-laichau@chinhphu.vn