Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 267/KH-UBND Tổ chức đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh Lai Châu lần thứ III năm 2019 62 05/03/2019
2 77/QĐ-UBND Điều chỉnh (địa chỉ) tên thôn, bản của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu theo Quyết định số 1707/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh 28 28/01/2019
3 22/QĐ-BDT Phân công nhiệm vụ của Trưởng ban và các Phó trưởng ban 20 14/01/2019
4 01/KH-BDT Chương trình, kế hoạch công tác năm 2019 16 01/01/2019
5 1583/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu (05 năm), giai đoạn 2019-2023 83 14/12/2018
6 1439/QĐ-UBND Thành lập Ban chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu lần thứ III, năm 2019 27 26/11/2018
7 1171/QĐ-UBND Ban hành Quy định về thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lai Châu 201 27/09/2018
8 408/BDT-KHTH Tham quan, học tập kinh nghiệm thuộc Đề án "Phát triển kinh tế, xã hội vùng các dân tộc Mảng, La Hủ, Cống" năm 2018 30 12/09/2018
9 387/BDT-KHTH Kiểm tra việc mở lớp tập huấn cho người dân và tình hình thực đề án " phát triển kinh tế- xã hội vùng cac dân tộc Mảng, La Hủ, Cống" năm 2018 21 28/08/2018
10 563/CTrPH-SVHTTDL-BDT Chương trình phối hợp đẩy mạnh các hoạt động Văn hóa, Thể thao, Du lịch và gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số - Giai đoạn 2018-2022 14 15/08/2018
11 331/QCPH/BDT-BDTHĐND Quy chế phối hợp giữa Ban Dân tộc tỉnh và Ban Dân tộc HĐND tỉnh Lai Châu GĐ 2018-2021 14 06/07/2018
12 585/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu 13 08/06/2018
13 444/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án "Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025" trên địa bàn tỉnh Lai Châu 63 08/05/2018
14 318/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiếu số tỉnh Lai Châu năm 2018 156 04/04/2018
15 10/2018/QĐ-UBND Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng thuộc Ban Dân tộc; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Dân tộc thuộc UBND huyện trên địa bàn tỉnh 26 29/03/2018
16 Người đang Online
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - BAN DÂN TỘC
Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này

Chịu trách nhiệm: Lò Thị Vương - Phó Trưởng Ban
Điện thoại: 02133.876.426
Địa chỉ: Tầng 5 nhà C, khu Hành chính - Chính trị tỉnh.
email: bandantoc-laichau@chinhphu.vn