Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 770/TB-BDT Lịch tiếp công dân năm 2022 5 31/12/2021
2 1719/QĐ-TTg Phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1: từ năm 2021- 2025 21 14/10/2021
3 69/KH-BDT Tuyên truyền công tác Cải cách Hành chính năm 2021 4 22/02/2021
4 02/TB-BDT Lịch tiếp công dân năm 2021 16 04/01/2021
5 1813/QĐ-UBND Đưa ra khỏi danh sách; công nhận bổ sung, thay thế danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021 - 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 77 22/12/2020
6 1492/QĐ-UBND Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của Ban dân tộc tỉnh Lai Châu 18 15/10/2020
7 787/KH-BDT Cải cách Hành chính năm 2021 5 30/09/2020
8 100/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh lai Châu giai đoạn 2019 - 2023. 316 06/02/2020
9 32/KH-BDT Triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020 10 03/02/2020
10 24/TB-BDT Lịch tiếp công dân năm 2020 17 13/01/2020
11 13/KH-BDT Tuyên truyền công tác Cải cách hành chính năm 2020 3 06/01/2020
12 2889/HD-UBND Hướng dẫn: Thực hiện một số nội dung thuộc Đề án Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc Lự, Si La trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017 - 2025. 163 12/12/2019
13 88/2019/QH14 Phê duyệt đề án tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 113 18/11/2019
14 22/QĐ-BDT Phân công nhiệm vụ của Trưởng ban và các Phó trưởng ban 64 14/01/2019
15 1171/QĐ-UBND Ban hành Quy định về thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lai Châu 463 27/09/2018
258 Người đang Online
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - BAN DÂN TỘC
Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này

Chịu trách nhiệm: Lò Thị Vương - Phó Trưởng Ban
Điện thoại: 02133.876.426
Địa chỉ: Tầng 5 nhà C, khu Hành chính - Chính trị tỉnh.
email: bandantoc-laichau@chinhphu.vn