Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 217/BDT-CSDT Tổ chức các hoạt động "hưởng ừng tháng hành động phòng chống ma túy 3 05/06/2017
2 582/QĐ-TTg Phê duyệt danh sách thôn, bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 40 28/04/2017
3 100/QĐ-BDT Thanh tra việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn huyện Nậm Nhùn và Kế hoạch tiến hành Thanh tra 38 15/03/2017
4 151/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu năm 2017 30 28/02/2017
5 0 Uỷ ban Dân tộc - Phát động phong trào thi đua công tác dân tộc năm 2017 22 16/01/2017
6 01/KH-BDT Kế hoạch công tác năm 2017 37 03/01/2017
7 570/QĐ-BDT Ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu 23 24/11/2016
8 565/QĐ-BDT Phê duyệt kế hoạch công tác Thanh tra năm 2017 14 24/11/2016
9 238/QĐ-BDT Ban hành quy chế làm việc của cơ quan Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu 27 09/06/2016
10 12/2016/QĐ-UBND Ban hành quy định, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu 19 18/05/2016
11 374/BDT-VP HD thực hiện quy định chê độ BC định kỳ của hệ thống CQ công tác Dân tộc 21 16/09/2015
12 832/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai chương trình hành động thực hiện chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2020 73 31/07/2014
13 01/QĐ-UB QĐ của UBND Lâm thời tỉnh Lai Châu v/v Thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh 17 01/01/2004
32 Người đang Online
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - BAN DÂN TỘC
Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này

Chịu trách nhiệm:
Điện thoại:
Địa chỉ: