Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 1365/KH-UBDT Tuyên truyền lễ tuyên dương người có uy tín, nhân sỹ, trí thức và doanh nhân tiêu biểu dân tộc thiểu số toàn quốc năm 2017 3 07/12/2017
2 1266/KH-UBND Triển khai thực hiện NQ số 52/NQ/CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 80 10/07/2017
3 582/QĐ-TTg Phê duyệt danh sách thôn, bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 83 28/04/2017
4 151/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu năm 2017 86 28/02/2017
5 0 Uỷ ban Dân tộc - Phát động phong trào thi đua công tác dân tộc năm 2017 26 16/01/2017
6 01/KH-BDT Kế hoạch công tác năm 2017 51 03/01/2017
7 622/QĐ-BDT Ban hành và áp dụng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 được XD theo mô hình khung của Bộ KH&CN 4 22/12/2016
8 565/QĐ-BDT Phê duyệt kế hoạch công tác Thanh tra năm 2017 29 24/11/2016
9 570/QĐ-BDT Ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu 29 24/11/2016
10 238/QĐ-BDT Ban hành quy chế làm việc của cơ quan Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu 41 09/06/2016
11 12/2016/QĐ-UBND Ban hành quy định, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu 56 18/05/2016
12 374/BDT-VP HD thực hiện quy định chê độ BC định kỳ của hệ thống CQ công tác Dân tộc 31 16/09/2015
13 832/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai chương trình hành động thực hiện chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2020 108 31/07/2014
14 01/QĐ-UB QĐ của UBND Lâm thời tỉnh Lai Châu v/v Thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh 27 01/01/2004
11 Người đang Online
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - BAN DÂN TỘC
Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này

Chịu trách nhiệm:
Điện thoại:
Địa chỉ: