Hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo vượt khó năm học 2018-2019.

Nhân dịp Lễ khai giảng năm học 2018-2019, tại Trường PTDT nội trú tỉnh Lai Châu, Đồng chí Lò Thị Vương, Phó trưởng Ban dân tộc tỉnh đã đến dự. Tại buổi Lễ, Đồng chí Lò Thị Vương đọc thư chúc mừng của Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhân dịp khai giảng năm học mới 2018 – 2019 và trao 12 xuất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó năm học 2018 - 2019, mỗi xuất 500.000 đồng/học sinh. Tổng kinh phí hỗ trợ: 6000.000 đồng

.

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 387/BDT-KHTH Kiểm tra việc mở lớp tập huấn cho người dân và tình hình thực đề án " phát triển kinh tế- xã hội vùng cac dân tộc Mảng, La Hủ, Cống" năm 2018 8 28/08/2018
2 563/CTrPH-SVHTTDL-BDT Chương trình phối hợp đẩy mạnh các hoạt động Văn hóa, Thể thao, Du lịch và gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số - Giai đoạn 2018-2022 6 15/08/2018
3 331/QCPH/BDT-BDTHĐND Quy chế phối hợp giữa Ban Dân tộc tỉnh và Ban Dân tộc HĐND tỉnh Lai Châu GĐ 2018-2021 5 06/07/2018
4 585/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu 6 08/06/2018
5 444/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án "Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025" trên địa bàn tỉnh Lai Châu 44 08/05/2018
6 318/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiếu số tỉnh Lai Châu năm 2018 37 04/04/2018
7 10/2018/QĐ-UBND Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng thuộc Ban Dân tộc; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Dân tộc thuộc UBND huyện trên địa bàn tỉnh 15 29/03/2018
8 16/KH-BDT Chương trình, kế hoạch công tác năm 2018 48 11/01/2018
9 1082/QĐ-UBND Phê duyệt đề án "Thực hiện chính sách đặc thụ hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lai Châu" 13 20/09/2017
10 1266/KH-UBND Triển khai thực hiện NQ số 52/NQ/CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 115 10/07/2017
11 582/QĐ-TTg Phê duyệt danh sách thôn, bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 127 28/04/2017
12 LỊCH TIẾP CÔNG DÂN 3 14/02/2017
13 622/QĐ-BDT Ban hành và áp dụng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 được XD theo mô hình khung của Bộ KH&CN 15 22/12/2016
14 570/QĐ-BDT Ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu 45 24/11/2016
15 238/QĐ-BDT Ban hành quy chế làm việc của cơ quan Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu 78 09/06/2016
28 Người đang Online
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - BAN DÂN TỘC
Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này

Chịu trách nhiệm: Lò Thị Vương - Phó Trưởng Ban
Điện thoại: 02133.876.426
Địa chỉ: Tầng 5 nhà C, khu Hành chính - Chính trị tỉnh.
email: bandantoc-laichau@chinhphu.vn